Moment bezwładności 3TB

Omówienie zadania z momentu bezwładności w roku 2017 3TB

 

 

 

 

 

 

 

 


Omówienie zadania z obliczenia momentu bezwładności w roku 2016 3B

 

 

 

 

 

 
 

 Przykładowe zadanie dla technika ZST kolbuszowa budownictwo 3B