TRI

Dział instalacji sanitarnych  i sieci komunalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt modernizacji instalacji sanitarnej w szkole. 

Projekt wykonany na lekcjach budownictwa w programie Revit MEP przez uczniów klasy 4 energetyki odnawialnej w Kolbuszowej sesji szkolnej 2015/2016
Render projektu ubikacji szkolnej ZST Kolbuszowa na lewym skrzydle
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Projekt modernizacji instalacji sanitarnej w szkole. 

Projekt wykonany na lekcjach budownictwa w programie Revit MEP przez uczniów klasy 4 energetyki odnawialnej w Kolbuszowej sesji szkolnej 2015/2016
Render projektu ubikacji szkolnej ZST Kolbuszowa na lewym skrzydle
 
 
Instalacja sanitarna szkoły w aksonometrii. 

 
 

Kwalifikacja B.08 >>Materiały dydaktyczne dla ucznia.

Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych


 

 

 

 

 

 

 

 


3a) Montaż sieci kanalizacyjnych
3b) Budowa sieci kanalizacyjnych


4. Sieci gazociągowe. 


 

Wykonaj prezentację na podstawie zakresu tematu wydanego przez nauczyciela. 
Prezentacje wykonaj w programie PowerPoint i zapisz w formacje *.pptx
Prezentację należy wykonać tak aby:
1. Na wszystkich slajdach była ta sama czcionka, np 22
2. Każdy slajd miał nagłówek tematyczny
3. Obrazki z materiałów źródłowych były wyszukane w internecie w formie kolorowej i wklejone do prezentacji.
 Przykładowa prezentacja jest umieszczona wyżej do obejrzenia.
1. Montaż sieci cieplnej 713

 

Kwalifikacja B.09.  >> Instalacje <<

1. Instalacje wodociągowe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Armatura
 
Montaż umywalek

Materiał do wykonania rysunków  z techniki robót instalacyjnych.
Rysunki należy wykonać o obrysie rzutu istniejącej ubikacji szkolnej. Jak niżej
 
 

 
 
 
=========================================
=========================================

Revit MEP Instalacja sanitarna lewego skrzydła szkoły ZST Kolbuszowa

Celem zadania jest wykonanie projektu przebudowy istniejącej instalacji sanitarnej, na przybory podwieszane z ukrytą instalacją sanitarną za ścianą g-k
 

1. Pobieramy  >> plik << przygotowany przez nauczyciela na dysk twardy do swojego folderu np. [ Jan Brzęszyszczykiewicz ]  Uwaga nie na pulpit !!

W tym ćwiczeniu należy dodać 2 umywalki, 1 pisuar i drenażu, 1 miskę ustępową
Szkolenia pliku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Kliknij ➤ Otwórz.
■ W lewym panelu okna dialogowego Otwórz kliknij folder Training Files i otwórz Imperial \ 04_Plumbing Systemy \ RME_Plumb_Design_01_i.rvt.
Umieść toalety ściennych
1 W Przeglądarce projektu rozwiń Wyświetleń (dyscyplina) ➤ ➤ Projektowanie Sanitarne - konstrukcyjne ➤ Rzuty i sprawdzić, czy Level 1 - Plumbing Plan - Projekt jest otwarty.
2. Powiększ obszar toalety
 
UWAGA Aby zidentyfikować nazwę obszaru i liczby, przesuń kursor nad miejscem i odnoszą się do podpowiedzi lub pasek stanu w celach informacyjnych.
 
1. Powiększamy obszar ubikacji męskiej na lewym skrzydle szkoły
 
 
2. Przechodzimy do zakładki [konstrukcje]
 
 
  3. W panelu [model] wybieramy narzędzie linia
 
 
 
 4. Wybieramy rodzaj linii na [ponad] i rysujemy jak na rysunku.
 
 5. Wstawiamy umywalkę. W tym celu przechodzimy do zakładki [Systemy]
-> w panelu [ orurowanie ] klikamy [osprzęt hydrauliczny]
 
 
 
 6. W oknie bocznym [Właściwości] klikamy [wczytaj]
 


7. Przechodzimy do folderu C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Libraries\Poland\...
 i wybieramy umywalkę
 
 
 
8. Wstawiamy umywalki w miejscu linii
 
9. Wybieramy narzędzie [przesuń] i przesuwamy lewą umywalkę o 10 cm
 
 
 
 10. Przechodzimy do lewego okna [przeglądarka projektu] i wybieramy widok [3d plumbing]
 
 
 
11. Wstawienie wpustu podłogowego
 

12. Korekta położenia wpustu podłogowego ze 100 na 150 cm od ściany.
 
 
Ponownie wykonujemy punkt 10 w celu podglądu [3d plumbing]
----

Połączenie systemu rurowego [Sanitarny męski_1]

Pobierz kolejny plik  >> plik 2<<
 
1. Przechodzimy do widoku [Level 1 - Plumbing Plan - Design]
2. W zakładce [widok] klikamy [interfejs użytkownika] i wybieramy [przeglądarka systemowa], z prawej strony pojawi się okienko jak na obrazku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Przechodzimy do widoku 3d plumbing
 
4. Zaznaczany jeden z przyborów sanitarnych np umywalkę i klikamy ikonkę [rury]
 
 
 
 5. Wpisujemy nazwę naszej instalacji Sanitarne męski_1 i zaznaczamy opcję
[otwórz w edytorze systemu]
 
 
6. Wybieramy wszystkie przybory.
 
 
 
7. Wciskamy przycisk [zakończ]
 
 
 8. Klikając ikonkę [generuj układ]\
9. Umieść podstawę
 10. Podaj głębokość umieszczenia podstawy  -200 cmWykujemy dodatkową modyfikacje poziomów, tak aby zmieściły się w zabudowie 30 centymetrowej ścianki gipsowo kartonowej.


11. Wybieramy [Typ rozwiązania] na sieć 5 z 6 
 
 


12. Wybierz typ rozwiązania i kliknij zakończ
 
 
 
 

Podłączenie umywalek do istniejącego układu męski_1

Pobierz >>plik 3<< i zapisz w swoim folderze na dysku D.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

Montaż sieci kanalizacyjnych
a
b
c
d
e