Kosztorysowanie

Rodzaje kosztów. ZST

 

 
 


 
 
 
 
 


 

Ogólne zasady przedmiarowania. ZST 

Ustalanie kosztów. ZST

 

 

 

 

 
 
 
 






 

Przedmiarowanie tynków, sztablatur, okładzin, gzymsów, stolarki okiennej.



 

 

 

 

 
 

 

Zadanie praktyczne Nr 4 dla technika budownictwa z B.30. ZST Kolbuszowa

Wszystkie wymiary należy przemnożyć razy 0.1*Nr w dzienniku i dodać do istniejącego wymiaru.
Przykładowo jeżeli ścian miała długość 3 m a numer w dzienniku to Nr 4. To:
3m + 0.1*4= 3.4m 

!! Zadanie jest rozwinięciem egzaminu próbnego, ale nim nie jest

 

 


















 
 
 
 
 










 

 

 

 

Zadanie praktyczne Nr 2 z kosztorysowania

ścieżka rowerowa
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















 


Przykład obliczeń przed zmianą danych



















 
 


 

















================================
Zadanie praktyczne dla technika architektury krajobrazu

1. Wykonaj przekrój poprzeczny na podstawie zamieszczonego rzutu.

2. Zadanie praktyczne R.22 z 2014 roku
3. Zadanie praktyczne ze starej podstawy




















3. Egzamin próbny z kwalifikacji R.22 I






















 

 

================================

Egzamin próbny

Grupa A
Grupa B
-----------------

Przykładowe zadanie praktyczne Nr 1 II B.30

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe testy z kosztorysowania B.30

Dostępne są nowa testy z kwalifikacji b.30. 

Test złożony B.30 dla  4TB 

Zasady przedmiarowania tynków i okładzin

 Przedmiarowanie tynków i okładzin
 

Na podstawie rysunków rzutu i przekroju, należy wykonać przedmiar robót dla wykopów, ław fundamentowych oraz ścian.
Wymiary na rzucie należy zmienić wedle własnego uznania i dać do zatwierdzenia, przed przystąpieniem do wykonania przedmiaru.
Przykładowy przedmiar robót dla tego obiektu znajduje się w podręczniku do kosztorysowania na stronie 321. [ Kosztorys inwestorski ]
Pomoc do programu Norma Pro.
Program jest dostępny w pełnej wersji Edukacyjnej w cenie podręcznika WSiP

Szkolenia i kursy z budownictwa. W zakresie kosztorysowania Norma Pro, projektowania AutoCAD, podstaw projektowania, obliczeń Mathcad, Revit, Sketchup,